BEZPEČNÉ CESTY NEBEZPEČNOU KRAJINOU

(Pelíšky a Praha očima)

 

1.

Vždy když se v našich kinech objeví premiéra dalšího nového a díky neúprosné reklamě dlouho vyhlíženého "hitu", vyvstávají znovu tytéž otázky: Jak (a proč) uvažovat o filmu, jenž sám toho skutečně filmového k úvahám příliš nenabízí? Má smysl uplatňovat ty nejpřísnější umělecké nároky na díla, jež však vlastně ani tyto nejvyšší ambice nemají? Jak se opět zachovat k "hezkému českému"? A je vůbec nutné stále upozorňovat u odsouzenců k prestižním lvům na zřejmě již tradiční pomýlenost kritérií?

Pelíšky jsou opět filmem, jemuž od hlavy k patě vládne příběh. Reklama, která vsadila na (u nás ne tak často vyzdvihovaný) kult hvězd, a na rozdíl od propagačně příbuzného Sekala mohla přece jen počítat s menší tematickou odtažitostí, splnila svůj prodejní úkol maximálně. K tomu ovšem patří i to, že většinu nejlepších gagů už diváci dlouho dopředu znají z televizních upoutávek a do kina si je jdou vlastně "ověřit".

V Pelíšcích přirozeně nejde jen o gagy, ale většinou také již ne víc než o situace a jejich dramatická (vy)řešení. Jednotlivé záběry se totálně podřizují ději a každý prvek se ve filmu objevuje pouze na dobu nezbytně nutnou pro jeho logické zařazení do stavby. Na mnoha místech dokonce spěchající zatmívačky ani divákovi nedovolí situaci s postavou "dožít".

Proč musí Malířův génius zůstávat u popisnosti, když dokáže vytvořit tak sugestivní intenzivní obrazy jako polodetail Františky s její otázkou na matčino zdraví během otcova záchvatu pedantérie a nebo pomalé zužování detailu matky v zřejmě nejsilnější scéně filmu ("Já vím, že jsi nemocná... A já taky...")? Nebo ty krásné momenty jako když Františka položí svou hlavu na rameno Eliena a kamera odjíždí spolu s jejich motorkou! Proč musejí být ihned po splnění informačního úkolu "staženy z boje"? Kolik propásnutých nádherných okamžiků pravého trvání!

To jsou však výtky, kterými již slevujeme z nejvyššího a přistupujeme na hru na příběh bez nároku na přesah. Zde ovšem je přirozeně silný lidský příběh a vlastně skutečně to, o co autorům šlo a co se jim doopravdy zdařilo.

Síla vyprávění dospívá k jednomu z vrcholů příkladně ve scéně s "esenbákem", líčícím svou "dobrodružnou" historku popravy nevinného člověka. Díky nádhernému neherectví jeho představitele se právě v tomto momentu filmu dostáváme dál, za příběh, za vyprávění, k něčemu hrozivě lidskému, k hrůze vyvstávající z odhalení běžného fungování mocí posvěcené nelidskosti.

Pelíšky patří k těm "dobrým" filmům v tom významu, že chtějí "činit dobro". Učinily zatím alespoň krok od bezbolestné laskavosti minulých "hezkých českých" směrem k důvěryhodnější syrovosti. Nabízí se ale ještě mnoho dalších kroků, a to různými směry. Cesta je volná!

 

2.

Povídkový film má šanci vydat se hned několika směry najednou, zastřešen pro jistotu tématem (jinak by šlo vpravdě o pásmo). Máme tedy Prahu očima. Projekt, který zřejmě nevyvřel z nutkavé potřeby čtyř (resp. pěti) autorů společně se vyjádřit, ale přišel jako zajímavá příležitost Michálkovi, Pavlátové, Šulíkovi a Benkimu (a Václavovi) stvořit svůj "oficiální krátký film" pod příjemně nezavazujícím tematickým zadáním.

Vladimír Michálek se toho chopil jako šance na žánrový i tematický oddych po jeho "seriozních (velko)produkcích", přičemž vytvořil sebestravný portrét jedné skutečně "pražské" společenské skupiny. Jako režisérský oddychový tah lze vnímat i volbu novinářských naturščiků. Není však zcela jasné, nakolik je sám autor pobaven jejich toporností (na rozdíl třeba od Němcova Jména kódu: Rubín, kde je to evidentní). Tato kolektivní postav - "subkultura ve vlastní šťávě" - se vyjeví velmi příznačně při projekcích v malých městech, takzvaně "na venkově", kde se to vše (a vesměs to platí o celém filmu) jeví ještě daleko odtažitěji. Umělá "rychlost" vyprávění (kamera, střih) také není ku prospěchu - příběh jednoduše "nestíhá". Zajímavě v kontextu (a to opět celého filmu) působí ona NOVÁ MYŠLENKA, kterou vyřkne hlavní "lišnij čelověk", oceněný novinář: "Systém je v pořádku. Jde o to přežít". V tomto světle působí v Michálkově povídce nejskutečněji jediná odbočka vyprávění - detail obličeje mrtvého člověka převáženém pohřebním vozem.

Podobnou větu vysloví ovšem i protagonista druhé povídky (a také druhé "domácí") Karel Roden: "Já jsem absolutně v pořádku - ona je blbá". Kdo vlastně? Když budeme chtít, může to být žena, ale i společnost, Praha... V obou povídkách tedy pocit "zdravého centra" (systém, Já), což už ale naopak nebude platit v dalších dvou "cizineckých" filmech (!).

Povídka Michaely Pavlátové je velmi zábavnou, autorsky pobavenou hříčkou s rozpačitým otevřeným koncem. Výtvarnické zaujetí pro věci a pro mezilidská spojení skrze ně funguje podobně (i když méně exaltovaně) jako třeba kdysi v Krumbachové Vraždě inženýra Čerta. Několik příjemných filmových kliček (jako nečekaná hádka dvou na sobě nezávislých komentátorů mimo obraz), nemizící napětí a hravá proměnlivost vyprávěcího klíče dělají z Pavlátové povídky nejživější část filmu.

Naproti tomu Martin Šulík (společně se scénáristou Šulajem) se svými již tradičními imitacemi živosti skrze bizarní vymyšlenosti, těmito jeho "atrakcemi" (mytí nohou vodou z úst) spoutává diváka pastmi Umění od slova "umělý".

Ovšem! Přes vše to co na Šulíkově stylu irituje, právě v jeho povídce se nejvíce zpřítomnil onen celým filmem (doufejme) hledaný pocit člověka ve městě, současného Slováka v současné Praze.

A jakoby platilo pravidlo o tom, že zřejmě jen cizinci jsou schopni pohledu zvenčí, který umožňuje město opravdu "uvidět", i povídka Artemia Benkiho vyjádřila jeden intenzivní dojem z "matky měst" skrze pocit mladé francouzské dvojice, která v jednom dni Prahu "zažívá". Jako místo paradoxů a velkých hodnotových vzdáleností, vyjádřeno především dvěma "architektonickými výlety" kamery od příběhu směrem k městu.

Hlavním pohybem, který se v Praze očima realizuje je míjení. Jak ke škodě tak k dobrému. Lidí s lidmi, myšlenek se skutky a myšlení se skutečností. Ve všech povídkách je závěr rozmlžen do podobných pocitů: nic se nestalo, o nic nejde, k ničemu nedošlo. Nevisí však ale někde v pozadí (jako ve "famácké" Michálkově - Topolově pointě) mrtvola?

 

Petr Marek

PS: Něco skutečně ještě visí ve vzduchu: Jak vlastně vypadala povídka Petra Václava a proč se nakonec neobjevila ve filmu, který by pátou část ještě pohodlně unesl?