Dogme 4 - King Is Alive

KRÁL ŽIJE

Na úvod dva zásadní pilíře:
1. Film, certifikující se průkazkou „Dogma 95“, strhává velkou část divákovy kritické pozornosti k míře „naplnění předsevzetí“. Vzniká tedy „předsudek Dogma 95“. Tím je z jedné strany zaručena „polovina zajímavosti“, z druhé však je mysl z velké části uzavírána v celkem neprodyšný diskurz.
2. Má-li divák, jako v tomto případě, k dispozici do češtiny dabovanou kazetu, jedná se již spíše o parodii „zásad a principů Dogma 95“. Pokusím se učinit tato dvě omezení výchozími. Nic jiného mi nezbývá?

„Dogme 4 - King Is Alive“ je vpodstatě žánrové modelové drama z atraktivního exotického prostředí - autobus s nejrůznějšími charakterovými typy ztroskotá uprostřed pouště a lidé „se začínají chovat“. Podobně jako u předbratrů Rodinná oslava a Mifune je dramaturgie vpodstatě klasická, místy typicky hollywoodská (za vlasy přitažené motivy a vlastně celá hlavní linka „spásy krásným uměním“ v podobě shakespearovského ochotničení mezi dunami). Syžet a rozvržení charakterů odpovídá očekávání uvozenému základní dějovou situací (jiným případem v rámci Dogma 95 byli Trierovi Idioti). Styl filmu čerpá z estetiky home-videa, ovšem mixuje ji s kompletně artistní umělou hrou na autenticitu, imitací „dokumentárnosti“ , obohacovanou nepřekonatelnou kameramanskou zálibou v efektním obraze. Střih je velmi klasický, pro potřeby Dogma 95 nabouráván neopodstatněnými „naschvály“. Tam, kde Trier využil „pornografickou“ schopnost home-videa s ironií, zde zbývá „pornografie“. (Jak mohou být v Dogme 4 zpomalené záběry?!). Nejpřínosnějším momentem filmu jsou opravdu překvapivě výstižné dějové zkratky - jeden z hrdinů zemře, aniž si toho stačíme všimnout, dopad je tím však naopak umocněn.
Speciální kapitolou je samozřejmě český dabing bezchybnými známými školenými hlasy, ignorující „dogmatickou“ nepřípustnost zvukových přesahů mezi obrazovými střihy a zřejmě zcela znehodnocující zvukovou atmosféru filmu. Pro všechnu estetickou vytříbenost s poměrně vyprahlým obsahem platí slova komentátora děje, domorodce, sledujícího sebevraždené počínání Západoevropanů, spojené navíc s pokusem hrdinů o společné umělecké vyjádření: „Říkali slova, ale nemluvili spolu“.

Petr Marek

Dogme 4 - The King Is Alive
Režie: Kristian Levring
střih Nick Wayman Harris
kinematografie: Jens Schloss
scénář: Kristian Levring, Anders Thomas Jensen
Hrají: Miles Anderson, Romane Bohringer, Jennifer Jason Leigh, Brion James ad.
105 min, 2000