DESET NEJOBLÍBENĚJŠÍCH FILMŮ P. MARKA


Česko - slovenská produkce:

1. Démanty noci (r. Jan Němec)
2. Ovoce stromů rajských jíme (r. Věra Chytilová)
3. Co dělat? Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb Jak jsem sestavoval novou vládu (r. Karel Vachek)
4. Staré pověsti české (r. Jiří Trnka)
5. 322 (r. Dušan Hanák)
6. Jméno kódu: Rubín (r. Jan Němec)
7. Pane, pojďte si hrát! (r. Štěpánek - Pojar)
8. Kouř (r. Tomáš Vorel)
9. Na kometě (r. Karel Zeman)
10. Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko)

A protože je to nespravedlivé, tak další jsou:
Faunovo velmi pozdní odpoledne (Chytilová), Bohemia Docta (Vachek), Zbehovia a pútnici (Jakubisko), Praha - neklidné srdce Evropy (Chytilová), Mužné hry (Švankmajer), Sladké hry minulého léta (Herz), Ja milujem, ty miluješ (Hanák), Lásky jedné plavovlásky (Forman), Vrchní, prchni! (Smoljak), Jáchyme, hoď ho do stroje! (Lipský), Baron Prášil (Zeman), Život s jídlem (Karásek), Na krásnom modrom Dunaji (?).


Světová produkce:

1. 31/75 Asyl (r. Kurt Kren)
2. Nouvelle Vague / Soigne ta droite (r. Jean - Luc Godard)
3. Ivan Hrozný (r. Sergej Ejzenštejn)
4. Prozřetelnost (r. Alain Resnais)
5. Kabinet dr. Caligariho (r. Robert Wiene)
6. Trojka z mravů (r. Jean Vigo)
7. Ježek v mlze (r. Jurij Norštejn)
8. Horoskop Ježíše Krista (r. Miklos Jancsó)
9. Člověk z mramoru (r. Andrzej Wajda)
10. Eyes Wide Shut (r. Stanley Kubrick)


Dále:
Stalker, Solaris (Tarkovskij), Padre padrone, Kaos (Tavianni), Povolání: Reportér (Antonioni), Stíny zapomenutých předků (Paradžanov), Summer In The City (Wenders), Vetřelec (Scott), Byl jsem při tom (Ashby), All That Jazz (Fosse), Muriel (Resnais), Vampýr (Dreyer), Rich and Strange, Vertigo (Hitchcock), Děti ráje (Carné), The Million Dollar Hotel (Wenders), Muž na Měsíci (Forman), Ztracená dálnice (Lynch), Pozor na Harryho! (Allen), Nebe nad Berlínem (Wenders), Království (Trier) a cokoli od Godarda, Vardaové, Tavianniů, Jancsóa, Tatiho a Resnaise.


Absolutní pořadí:

1. 31/75 Asyl (r. Kurt Kren)
2. Ježek v mlze (r. Jurij Norštejn)
3. Nouvelle Vague (r. Jean - Luc Godard)
4. Ovoce stromů rajských jíme
5. Prozřetelnost (r. Alain Resnais)
6. Pane, pojďte si hrát! (r. Břetislav Pojar)
7. Jméno kódu: Rubín (r. Jan Němec)
8. Člověk z mramoru (r. Andrzej Wajda)
9. Trojka z mravů (r. Jean Vigo)
10. Kouř (r. Tomáš Vorel)